שבעה מפתחות ליחסים ברוח ימימה עם יואב אפטוביצר

April 14, 2022 00:23:25
 שבעה מפתחות ליחסים ברוח ימימה עם יואב אפטוביצר
חיים בהכרה ע״פ משנת ימימה
שבעה מפתחות ליחסים ברוח ימימה עם יואב אפטוביצר

Apr 14 2022 | 00:23:25

/

Hosted By

מיכל שמואל אריק חכימי

Show Notes

מהם המפתחות המרכזיים שאם נלמד אותם נוכל להיות ביחסים קרובים ואמיתיים? בפודקאסט הזה שניתן במסגרת שיעורים לקהל הרחב בט״ו באב, עושה יואב סדר ומדבר על שבעת המפתחות העיקריים.

Other Episodes

Episode

June 08, 2022 00:13:34
Episode Cover

איך קורה שינוי? הדרך החדשה של ימימה עם יואב אפטוביצר

ימימה אומרת שאם לא נמצא מה יש מתחת לעומס, נמצא את עצמנו מתנגשים בכל מרכיבי העומס ונלחמים בהם כל חיינו. היא מעמידה בפנינו שאלת...

Listen

Episode

June 08, 2022 00:21:53
Episode Cover

שיעור לחג שבועות עם מיכל שמואל

חיבור של הבנות רוחניות עם הזמנים בחיינו ומשמעותם

Listen

Episode 5

October 01, 2022 00:18:24
Episode Cover

שער לשנה החדשה

שיעור הכנה לשנה החדשה, הועבר ע"י מיכל שמואל לקראת שנת תשפ"ג

Listen