שער לשנה החדשה

Episode 5 October 01, 2022 00:18:24
שער לשנה החדשה
חיים בהכרה ע״פ משנת ימימה
שער לשנה החדשה

Oct 01 2022 | 00:18:24

/

Hosted By

מיכל שמואל אריק חכימי

Show Notes

שיעור הכנה לשנה החדשה, הועבר ע"י מיכל שמואל לקראת שנת תשפ"ג

Other Episodes

Episode

December 16, 2022 00:16:54
Episode Cover

קבלה עצמית זה הנר הראשון להדליק בחנוכה ולהאיר את העולם

מספיק אור קטן כדי להאיר חשיכה. וזה כל הסיפור של החנוכה. איך בתוך חורבן, בתוך החשיכה אנחנו מוצאים את האור חזרה. לכאורה זה נס,...

Listen

Episode

June 08, 2022 00:13:34
Episode Cover

איך קורה שינוי? הדרך החדשה של ימימה עם יואב אפטוביצר

ימימה אומרת שאם לא נמצא מה יש מתחת לעומס, נמצא את עצמנו מתנגשים בכל מרכיבי העומס ונלחמים בהם כל חיינו. היא מעמידה בפנינו שאלת...

Listen

Episode

April 03, 2023 00:13:12
Episode Cover

יואב אפטוביצר: מה תפקידי בזמן פילוג בעם עפ״י תורתה של ימימה

ימימה אומרת בשיעור על הפילוג בעם : ״זה דור הבלבול, יש סתירות, כל אחד תופס את עמדתו לומר דרך פיו, את אשר חושב, רוצה...

Listen