יואב אפטוביצר: מה תפקידי בזמן פילוג בעם עפ״י תורתה של ימימה

April 03, 2023 00:13:12
יואב אפטוביצר: מה תפקידי בזמן פילוג בעם עפ״י תורתה של ימימה
חיים בהכרה ע״פ משנת ימימה
יואב אפטוביצר: מה תפקידי בזמן פילוג בעם עפ״י תורתה של ימימה

Apr 03 2023 | 00:13:12

/

Hosted By

מיכל שמואל אריק חכימי

Show Notes

ימימה אומרת בשיעור על הפילוג בעם : ״זה דור הבלבול, יש סתירות, כל אחד תופס את עמדתו לומר דרך פיו, את אשר חושב, רוצה ככה וככה וככה. דור הבלבול נושא סתירה, שמאלו נאבק נגד ימינו. כמו הלב נגד ההבנה. ״ בפודקאסט הזה, מתוך שיעור לתלמידי המכון לחשיבה הכרתית ע״ש ימימה, דיברתי על התפקיד שיש לתלמיד הרוחני במצב של פילוג בעם. כולם רוצים אחדות בעם, אבל מה הם עושים עם זה?

Other Episodes

Episode

May 03, 2022 00:27:19
Episode Cover

מפחד לאהבה. מושגי יסוד בלימודי ימימה עם יואב אפטוביצר

מה זו אהבה? מה זו התקרבות אמיתית ומתי הפחד וההתגוננות פועלים בנו במערכות היחסים. דרך הלימוד של ימימה נתבונן במושגים בסיסיים בלימוד של החשיבה...

Listen

Episode

June 08, 2022 00:21:53
Episode Cover

שיעור לחג שבועות עם מיכל שמואל

חיבור של הבנות רוחניות עם הזמנים בחיינו ומשמעותם

Listen

Episode

June 08, 2022 00:13:34
Episode Cover

איך קורה שינוי? הדרך החדשה של ימימה עם יואב אפטוביצר

ימימה אומרת שאם לא נמצא מה יש מתחת לעומס, נמצא את עצמנו מתנגשים בכל מרכיבי העומס ונלחמים בהם כל חיינו. היא מעמידה בפנינו שאלת...

Listen