זמן מלחמה: כלים למפגש עם הפחד ואי הודאות ברוח ימימה עם יואב אפטוביצר

October 09, 2023 00:18:20
 זמן מלחמה: כלים למפגש עם הפחד ואי הודאות ברוח ימימה עם יואב אפטוביצר
חיים בהכרה ע״פ משנת ימימה
זמן מלחמה: כלים למפגש עם הפחד ואי הודאות ברוח ימימה עם יואב אפטוביצר

Oct 09 2023 | 00:18:20

/

Hosted By

מיכל שמואל אריק חכימי

Show Notes

מתוך שיעור לקהל הרחב של המכון לחשיבה הכרתית עם יואב אפטוביצר: איך פוגשים מצב מלחמה. הלימוד של ימימה לא נותן כלים להרגעה אלא כלים לשינוי נקודת המבט הפנימית שלנו. הבנות של מרכיבי הפחד ובנוסף הכלי של תיחום הזמן לעכשוי, כלי שאם מיישמים אותו מפלס החרדה יורד

Other Episodes

Episode 5

October 01, 2022 00:18:24
Episode Cover

שער לשנה החדשה

שיעור הכנה לשנה החדשה, הועבר ע"י מיכל שמואל לקראת שנת תשפ"ג

Listen

Episode

June 08, 2022 00:21:53
Episode Cover

שיעור לחג שבועות עם מיכל שמואל

חיבור של הבנות רוחניות עם הזמנים בחיינו ומשמעותם

Listen

Episode

April 03, 2023 00:13:12
Episode Cover

יואב אפטוביצר: מה תפקידי בזמן פילוג בעם עפ״י תורתה של ימימה

ימימה אומרת בשיעור על הפילוג בעם : ״זה דור הבלבול, יש סתירות, כל אחד תופס את עמדתו לומר דרך פיו, את אשר חושב, רוצה...

Listen