זמן מלחמה: כלים למפגש עם הפחד ואי הודאות ברוח ימימה עם יואב אפטוביצר

October 09, 2023 00:18:20
 זמן מלחמה: כלים למפגש עם הפחד ואי הודאות ברוח ימימה עם יואב אפטוביצר
חיים בהכרה ע״פ משנת ימימה
זמן מלחמה: כלים למפגש עם הפחד ואי הודאות ברוח ימימה עם יואב אפטוביצר

Oct 09 2023 | 00:18:20

/

Hosted By

מיכל שמואל אריק חכימי

Show Notes

מתוך שיעור לקהל הרחב של המכון לחשיבה הכרתית עם יואב אפטוביצר: איך פוגשים מצב מלחמה. הלימוד של ימימה לא נותן כלים להרגעה אלא כלים לשינוי נקודת המבט הפנימית שלנו. הבנות של מרכיבי הפחד ובנוסף הכלי של תיחום הזמן לעכשוי, כלי שאם מיישמים אותו מפלס החרדה יורד

Other Episodes

Episode

June 08, 2022 00:13:34
Episode Cover

איך קורה שינוי? הדרך החדשה של ימימה עם יואב אפטוביצר

ימימה אומרת שאם לא נמצא מה יש מתחת לעומס, נמצא את עצמנו מתנגשים בכל מרכיבי העומס ונלחמים בהם כל חיינו. היא מעמידה בפנינו שאלת...

Listen

Episode

December 16, 2022 00:16:54
Episode Cover

קבלה עצמית זה הנר הראשון להדליק בחנוכה ולהאיר את העולם

מספיק אור קטן כדי להאיר חשיכה. וזה כל הסיפור של החנוכה. איך בתוך חורבן, בתוך החשיכה אנחנו מוצאים את האור חזרה. לכאורה זה נס,...

Listen

Episode

April 14, 2022 00:23:25
Episode Cover

שבעה מפתחות ליחסים ברוח ימימה עם יואב אפטוביצר

מהם המפתחות המרכזיים שאם נלמד אותם נוכל להיות ביחסים קרובים ואמיתיים? בפודקאסט הזה שניתן במסגרת שיעורים לקהל הרחב בט״ו באב, עושה יואב סדר ומדבר...

Listen